Ön Bilgilendirme Metni

Veri Sorumlusu : MUTSAN SANAYİ VE TİCARET

İstoç Ticaret Merkezi 2420 Sk. 4. Ada No:154 Bağcılar/İstanbul 


Mutsan Sanayi ve Ticaret Hakan Büyüközkan (“Mutsan”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Mutsan binasına olan ziyaretleriniz sırasında kişisel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız.


Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenir?


Mutsan ile paylaştığınız Tarafınıza ait kimlik bilgileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet sonrası destek faaliyetlerinde bulunulması, ziyaretçi kaydı oluşturulması, fiziksel mekan güvenliği gibi amaçlarla işlenmektedir. Aynı zamanda, Mutsan binasına yaptığınız ziyaretler sırasında; güvenliği sağlamak amacıyla kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) aracılığıyla kişisel verileriniz ile kimlik bilgileriniz giriş çıkış kayıtlarının tutulması ve bina güvenliğin sağlanması amaçlarıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi Nedir?


Kişisel verileriniz, Mutsan adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet sonrası destek faaliyetlerinde bulunulması, ziyaretçi kaydı oluşturulması, fiziksel mekan güvenliği ve bina güvenliğin sağlanması, giriş çıkış kayıtlarının tutulması amaçlarıyla Mutsan’in sözleşmesel yükümlülükleri ve meşru menfaatleri çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda/olarak işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.Kişisel Verilerinizi Aktarıyor Muyuz?


Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimiz doğrultusunda düzenleyici denetleyici kurumlara, iş bağlantılarımıza, resmi mercilere, güvenlik birimlerine ve ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine aktarılabilecektir.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Söz konusu işleme faaliyetlerine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye internet sitemizde www.mutsan.com.tr adresinde yer alan "Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası" üzerinden ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili hak ve taleplerinizi [mutsan@mutsan.com.tr] adresine iletebilirsiniz.